Logo

Praktijk voor gezins- en relatie therapie

Neem contact opStuur een berichtje

De gesprekken

Het kennismakingsgesprek

Bovenal ben ik benieuwd wie u bent, de reden van aanmelding en andere verhalen die voor u en mij van belang zijn.

Gezien elke vraag en situatie van elkaar verschilt, maken we aan het einde van het kennismakingsgesprek afspraken over het vervolg. Waar gaan we ons op richten, met wie en op welke manier.

Hoe verlopen de vervolggesprekken?

De gesprekken worden gevoerd in een veilige setting waarbij ieder gezinslid zijn verhaal kan en mag doen. Observaties en bevindingen worden openlijk en eerlijk besproken. In de gesprekken gaan we in op de betekenis die een ieder geeft aan het gedrag van de ander, klopt dit en hoe verhoudt zich dit tot de relatie met elkaar.

Met verbreding, reflectie, verdieping en bewustwording werken we toe naar de gewenste verandering. Gericht op positievere sfeer in de onderlinge contacten, minder ruzie en meer begrip, plezier en ontspanning.

Wat ik vaak terug hoor van gezinnen is dat zij het vooral prettig vinden dat er tijdens de sessies weer gesproken kan worden met elkaar zonder grote boosheid of weglopen. Waardoor er meer ruimte is om uit te praten waardoor er ook begrip ontstaat. Dit voelt fijn en positief, een eerste beweging in het veranderproces.

“Het bewandelen van andere paden maakt nieuwe verhalen waarin perspectieven kunnen veranderen”